Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH biết AH=8cm, BC=12cm. Tính độ dài đường cao BK (K ∈ AC)

Question

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH biết AH=8cm, BC=12cm. Tính độ dài đường cao BK (K ∈ AC)

in progress 0
Genesis 3 ngày 2021-12-06T14:29:00+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:30:21+00:00

  Đáp án:

  $BK= \dfrac{48}{5}\, cm$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $ΔABC$ cân tại $A$

  $AH$ là đường cao

  $\to HB = HC = \dfrac{1}{2}BC = 6\, cm$

  Áp dụng định lý $Pythagoras$ vào $ΔAHC$ vuông tại $H$ ta được:

  $AC^2 = AH^2 + HC^2$

  $\to AC = \sqrt{AH^2 + HC^2} = \sqrt{8^2 + 6^2}  =10\, cm$

  Ta có:

  $AH.BC = AC.BK = 2S_{ABC}$

  $\to BK = \dfrac{AH.BC}{AC} = \dfrac{8.12}{10} = \dfrac{48}{5}\, cm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )