Cho tam giác ABC cân tại A.đường cao AH kẻ các đường thẳng BK và HE cùng vuông góc vs AC(K và E thuộc đoạn thẩng AC) a) chứng minh tam giác AHE đồng d

Question

Cho tam giác ABC cân tại A.đường cao AH
kẻ các đường thẳng BK và HE cùng vuông góc vs AC(K và E thuộc đoạn thẩng AC)
a) chứng minh tam giác AHE đồng dạng vs tam giác BCK
b) gọi O là trung điểm của HE.chứng minh:
AE trên BK nhân OE trên KE

in progress 0
Amara 2 giờ 2021-10-08T07:13:40+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:15:37+00:00

  Đáp án:

   hình tự  kẻ

   a) ta có  AH _|_ BC (gt) =>gócAHE =gócBCK=90*

  tgiác ABC , gócA=90*

     xét tgiác  AHB  và   tgiác  BCK  có

              góc ABC chung

           góc AHB=gócBCK=90*(theo  trên)

  =>tgiác AHB- tgiác  BCK  (g.g)

  mình chỉ biết làm phần a thôi thông cảm giúp mình nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )