cho tam giác ABC cân tại A,đường trung tuyến AM.gọi I là trung điểm của AC;K là điểm đối xứng với M qua I a) tứ giác AMCK là hình gì?Chứng minh b)tìm

Question

cho tam giác ABC cân tại A,đường trung tuyến AM.gọi I là trung điểm của AC;K là điểm đối xứng với M qua I
a) tứ giác AMCK là hình gì?Chứng minh
b)tìm điều kiện của tam giác ABC để AMCK là hình vuông

in progress 0
Rose 4 tuần 2021-09-05T17:56:06+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:57:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Ta có : IA=IC 

                  IK=IM 

  => tứ giác AMCK là hình bình hành 

   MÀ AM ⊥ BC ( Δ ABC là Δ cân ) 
  ⇒ góc AMC =90 độ 

  => AMCK là hình chử nhật 

  b) để tam giác ABC là hình vuông thì 

  AM=CM hay AM=$\frac{1}{2}$ CB

  => thì ABC là tam giác vuông cân => AMCK là hình vuông 

  0
  2021-09-05T17:58:02+00:00

  a) Ta có: $IA=IC$ 

                  $IK=IM $

  $\Rightarrow $ Tứ giác AMCK là hình bình hành 

  Mà $AM \bot BC$ $( \Delta ABC$ cân đỉnh $ A)$ 
  $\Rightarrow\widehat{  AMC} =90^o $ 

  $\Rightarrow AMCK$ là hình chữ nhật.

    

  b) Để tứ giác AMCK là hình vuông thì 

  $AM=CM$ hay $AM=\dfrac{1}{2}CB$

  $\Rightarrow ABC $ là tam giác vuông cân đỉnh $A$ khi đó tứ giác $AMCK$ là hình vuông.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )