Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ phân giác CD (D thuộc AB). Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với CD, cắt tại F và cắt CA tại K. Đường thẳng kẻ qua D và so

Question

Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ phân giác CD (D thuộc AB). Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với CD, cắt tại F và cắt CA tại K. Đường thẳng kẻ qua D và song song với BC cắt AC tại E. Phân giác của góc BAC cắt DE tại M. Chứng minh rằng:
a) Hai tam giác CDF và CDK bằng nhau.
b) Các tam giác DEC và DEK là các tam giác cân.

in progress 0
Delilah 5 ngày 2021-12-04T00:10:14+00:00 1 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T00:11:45+00:00

  Đáp án:

   câu a

  xét tam giác CDF và tam giác CDK

  CD CHUNG

  CF=CK 

  DF=DK

  Do đó tam giác CDF=TAM GIÁC CDK (C.C.C)

  MÌNH CHỈ GIẢI ĐC TỪNG ĐÓ THÔI NHA

  SORRY!!!

  Giải tHích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )