Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm D. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE a) C/M rằng BE = CD. b) C/M rằng góc ABE bằng góc ACD. c

Question

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm D. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE
a) C/M rằng BE = CD.
b) C/M rằng góc ABE bằng góc ACD.
c) Gọi K là giao điểm của BE và CD. Tam giác KBC là tam giác gì? Vì sao?

in progress 0
Savannah 2 tháng 2021-10-02T14:59:27+00:00 2 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:01:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đáp án:Xét tam giác BEA và tam giác CDA có

  BA=CA(do tam giác ABC cân)

  Góc a chung

  AD=AE(gt)

  =)tam giác BEA=CDA(c.g.c)=)BE=CD(2 cạnh tương ứng)

  b/Do tam giác BEA=CDA=) Góc ABE=ACD(2 góc tương ứng)

  c/Do góc ABE=ACD mà góc B=C

  =)B-ABE=C-ACD(=)góc KBC=góc KCB

  =)tam giác KBC cân tại K

   

  0
  2021-10-02T15:01:26+00:00

  Đáp án:Xét tam giác BEA và tam giác CDA có

  BA=CA(do tam giác ABC cân)

  Góc a chung

  AD=AE(gt)

  =)tam giác BEA=CDA(c.g.c)=)BE=CD(2 cạnh tương ứng)

  b/Do tam giác BEA=CDA=) Góc ABE=ACD(2 góc tương ứng)

  c/Do góc ABE=ACD mà góc B=C

  =)B-ABE=C-ACD(=)góc KBC=góc KCB

  =)tam giác KBC cân tại K

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )