Cho tam giác ABC cân tại A Vẽ BH vuông góc với AC (H thuộc AC) ck vuông góc với AB( K thuộc Ab) A. Chứng minh bn= CK B. Gọie là giao điểm của BH và C

Question

Cho tam giác ABC cân tại A Vẽ BH vuông góc với AC (H thuộc AC) ck vuông góc với AB( K thuộc
Ab)
A. Chứng minh bn= CK
B. Gọie là giao điểm của BH và CK, Chứng minh tam giác ebc cân
C. Chứng minh AE là tia phân giác của góc bac

in progress 0
Amara 6 ngày 2021-12-04T06:26:39+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:28:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu A: cm tam giác  vuông KBC bằng tam giác vuôngHCB( góc KBC =góc HCB và chung cạnh BC)

  Câu B: từ 2 tam giác ở câu A bằng nhau ta suy ra góc HBC bằng góc KCB  là có tam giác cân

  Câu C:cm 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh (AB=AC do tam giác ABC cân;chung cạnhAE; EB=EC do tam giác EBC cân)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )