Cho tam giác ABC có AB= 5cm ; AC= 10 cm. Biết độ dài BC ( đơn vị cm) là một số nguyên. Hỏi độ dài cạnh BC có thể nhận bao nhiêu giá trị? A. 9 B. 11 C.

Question

Cho tam giác ABC có AB= 5cm ; AC= 10 cm. Biết độ dài BC ( đơn vị cm) là một số nguyên. Hỏi độ dài cạnh BC có thể nhận bao nhiêu giá trị?
A. 9
B. 11
C. 12
D. 8

in progress 0
Gabriella 1 tháng 2021-08-07T19:29:23+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:31:13+00:00

  Đáp án: `A`

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: `10-5<BC<10+5`

  `->` `5<BC<15`

  độ dài BC ( đơn vị cm) là một số nguyên

  `->` BC có thể nhận các giá trị: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ,13, 14 ( 9 giá trị )

  `->` `A`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )