cho tam giác ABC có AB=6cm;AC=8cm;BC=10cm.Giá trị sin B là

Question

cho tam giác ABC có AB=6cm;AC=8cm;BC=10cm.Giá trị sin B là

in progress 0
Adalynn 4 tháng 2021-07-29T11:08:50+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T11:10:15+00:00

  Đáp án:

   `sin\hat(B)=4/5`

  Giải thích các bước giải:

   `text(Xét ΔABC có:)`

     `AB^2+AC^2=6^2+8^2=100=10^2=BC^2`

  `=>ΔABC` `text(là tam giác vuông tại A)`

  `text(Ta có:)`

    `sin \hat(B)=(AC)/(BC)=8/10=4/5`

  1
  2021-07-29T11:10:23+00:00

  \(AB^2+AC^2=6^2+8^2=36+64=100=10^2=BC^2\)

  \(→ΔABC\) vuông tại \(A\)

  \(\sin \widehat{B}=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{8}{10}=\dfrac{4}{5}\)

  Vậy \(\sin\widehat B=\dfrac{4}{5}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )