cho tam giác ABC có AB=6cm, BC=4cm,AC=9cm. Lấy điểm D trên cạnh AB sao cho AD=4cm. Lấy điểm E thên cạnh AC sao cho AE=6cm a) Chứng minh rằng DE song

Question

cho tam giác ABC có AB=6cm, BC=4cm,AC=9cm. Lấy điểm D trên cạnh AB sao cho AD=4cm. Lấy điểm E thên cạnh AC sao cho AE=6cm
a) Chứng minh rằng DE song song vs BC
b) Hãy chỉ ra trên hình vẽ hai tam giác có 2 cặp cạnh = nhau , ba cặp góc bằng nhau nhưng không là hai tam giác đồng dạng

in progress 0
Cora 23 phút 2021-09-09T14:09:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:10:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: 

  A

  =>A

  => DE//BC ( Theo định lý Ta-lét đảo)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )