Cho tam giác ABC có AB = AC = 3 cm ; góc A =120 độ. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Mong giải từng bước ạ

Question

Cho tam giác ABC có AB = AC = 3 cm ; góc A =120 độ. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Mong giải từng bước ạ

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-09-27T21:52:32+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T21:54:21+00:00

  Đáp án: $R=3$

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng định lý cos cho tam giác $ABC$ ta có:

  $BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos A$

  $\to BC^2=3^2+3^2-2\cdot 3\cdot 3\cdot \cos120^o$

  $\to BC^2=27$

  $\to BC=3\sqrt{3}$

  Áp dụng định lý sin cho $\Delta ABC$

  $\to \dfrac{BC}{\sin A}=2R$

  $\to 2R=6$

  $\to R=3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )