Cho tam giác ABC có AB

Question

Cho tam giác ABC có AB

in progress 0
Brielle 5 tháng 2021-07-16T07:18:36+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:20:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Gọi giao của Ax và DE là H

  Xét ΔADI có AH vừa là đường cao(⊥DE) vừa là đường phân giác

  ⇒đpcm

  b) Vì BF║AE( do E∈AC) nên ∠DFB=∠DEA(2 góc đồng vị) 

  mà ∠DEA=∠EDA( do ΔADE cân)

  ⇒∠DFB=∠EDA⇒ΔBDF cân tại B⇒đpcm

  c) Vì BF║AE( do E∈AC) nên ∠FBM=∠ECM(2 ngóc so le trong)

  Vì M là trung điểm của BC nên MB=MC(2)

  Xét ΔBMF và ΔCME có:∠FBM=∠ECM

                                      MB=MC

                                      ∠BMF=∠CME(2 góc đối đỉnh)

  nên ΔBMF = ΔCME(g-c-g) ⇒ đpcm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )