cho tam giác ABC có AB = AC . Gọi M là trung điểm của BC a/ Chứng minh: Tam giác AMB = Tam giác AMC b/ Chứng minh: AM vuông góc với BC c/ Trên tia đối

Question

cho tam giác ABC có AB = AC . Gọi M là trung điểm của BC
a/ Chứng minh: Tam giác AMB = Tam giác AMC
b/ Chứng minh: AM vuông góc với BC
c/ Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD=MA, Chứng minh: AB//CD và AC//BD

GIÚP MIK VỚI!!!!!!

in progress 0
Lydia 5 ngày 2021-12-04T05:56:57+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:58:27+00:00

  Bg (Tự vẽ hình :((. Rất xin lỗi bạn))

  a/ Xét hai tam giác AMB và AMC có:

  AB = AC (gt)

  MB = MC (vì M là trung điểm của BC)

  AM là cạnh chung

  Nên ΔAMB = ΔAMC (c.c.c)

  Vậy ΔAMB = ΔAMC

  b/ Vì ΔAMB = ΔAMC (cmt)

  Nên ∠AMB = ∠AMC (hai góc tương ứng)

  Mà ∠AMB + ∠AMC = 180 độ (hai góc kề bù)

  => ∠AMB = 180 độ : 2 = 90 độ

  Vậy AM ⊥ BC

  c/ Xét hai tam giác AMB và DMC có:

  MB = MC (vì M là trung điểm của BC)

  ∠AMB = ∠DMC (hai góc đối đỉnh)

  MA = MD (gt)

  Nên ΔAMB = ΔDMC (c.g.c)

  Do đó ∠BAM = ∠MDC (hai góc tương ứng)

  Mà hai góc này ở vị trí so le trong

  Nên AB // CD

  Vậy AB // CD

  Xét hai tam giác AMC và DMB có:

  MB = MC (vì M là trung điểm của BC)

  ∠AMC = ∠DMB (hai góc đối đỉnh)

  MA = MD (gt)

  Nên ΔAMC = ΔDMB (c.g.c)

  Do đó ∠ACM = ∠MBD (hai góc tương ứng)

  Mà hai góc này ở vị trí so le trong

  Nên AC // BD

  Vậy AC // BD

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )