Cho tam giác ABC có AB<ÁC,H là trung điểm của AC.Trên tia HB lấy điểm F sao cho H là trung điểm của BF. a,Chứng minh: tam giác ÀH= tam giác CBH b, chứ

Question

Cho tam giác ABC có AB<ÁC,H là trung điểm của AC.Trên tia HB lấy điểm F sao cho H là trung điểm của BF. a,Chứng minh: tam giác ÀH= tam giác CBH b, chứng minh: AB=FC c, chứng minh AB song song FC đ, Cho HN vuông góc với AF , HD vuông góc với BC. Chứng minh: ba điểm N;H;D thẳng hàng Ai có đủ hình vẽ, bài làm mk tặng *****

in progress 0
Kaylee 5 ngày 2021-12-04T05:40:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:41:42+00:00

  a) *Xét \Delta HAD  \Delta HCB có:

  \left\{{}\begin{matrix}AH=HC\left(gt\right)\\\widehat{AH\text{D}}=\widehat{CHB}\left(\text{đ}\text{ối}.\text{đ}\text{ỉnh}\right)\\BH=HD\left(gt\right)\end{matrix}\right.

  \Rightarrow\Delta HAD=\Delta HCB\left(c-g-c\right)

  b) *Xét \Delta AHB  \Delta CHD có:

  \left\{{}\begin{matrix}AH=HC\left(gt\right)\\\widehat{AHB}=\widehat{CHD}\left(\text{đ}\text{ối}.\text{đ}\text{ỉnh}\right)\\BH=HD\left(gt\right)\end{matrix}\right.

  \Rightarrow\Delta AHB=\Delta CHD\left(c-g-c\right)

  \Rightarrow\widehat{HAB}=\widehat{HCD} (hai góc tương ứng)

   \widehat{HAB}  \widehat{HCD} ở vị trí so le trong

  \Rightarrow AB//CD

  c) *Xét \Delta AHM  \Delta CHNcó:

  \left\{{}\begin{matrix}AH=HC\left(gt\right)\\\widehat{AHM}=\widehat{CHN}\left(\text{đ}\text{ối}.\text{đ}\text{ỉnh}\right)\\\widehat{HAM}=\widehat{HCN}\left(cmt\right)\end{matrix}\right.

  \Rightarrow\Delta AHM=\Delta CHN\left(g-c-g\right)

  \Rightarrow MH=HN (hai cạnh tương ứng)

  *Xét \Delta CMH  \Delta ANH có:

  \left\{{}\begin{matrix}CH=AH\left(gt\right)\\\widehat{MHC}=\widehat{NHA}\left(\text{đ}\text{ối}.\text{đ}\text{ỉnh}\right)\\MH=HN\left(cmt\right)\end{matrix}\right.

  \Rightarrow\Delta CMH=\Delta ANH\left(c-g-c\right)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )