Cho tam giác ABC có AB=AC. Kẻ AH là tia phân giác của góc BHC (H thuộc BC ) a)Chứng minh HB=HC b)Chứng minh AH vuông góc BC c)Trên tia

Question

Cho tam giác ABC có AB=AC. Kẻ AH là tia phân giác của góc BHC (H thuộc BC )
a)Chứng minh HB=HC
b)Chứng minh AH vuông góc BC
c)Trên tia AH lấy điểm I sao cho AH=HI. Chứng minh AH//BI
d)Gọi e là trung điểm AC. gọi f là trung điểm BI. Chứng minhh E,H,F thẳng hàng

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2021-08-23T06:17:48+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:19:28+00:00

  a)Vì AH là phân giác của góc BHC.

  =>góc CAH=góc BAH

  Xét tam giác CAH và tam giác BAH,có:

  + góc CAH=góc BAH(cmt)

  + AB = AC (gt)

  + AH chung

  =>Tam giác CAH=tam giác BAH(c-g-c)

  =>HB=HC(2 cạnh tương ứng)

  b)Vì tam giác CAH=tam giác BAH(cmt)

  =>góc AHC=góc AHB(2 góc tương ứng)

  Vì góc AHC+góc AHB=180 độ(2 góc kề bù)

  =>góc AHB=góc AHC=180:2=90 độ

  =>AH vuông góc với BC

  c)Không thể song song vì AH bị BI cắt tại I

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )