Cho tam giác ABC có AB

Question

Cho tam giác ABC có AB

in progress 0
Clara 9 phút 2021-10-09T00:52:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T00:53:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì $AB<AC$

  ⇒$\widehat{C}<\widehat{B}$

  Mà $M$ là trung điểm của $BC$

  ⇒$\widehat{AMB}<\widehat{AMC}$(theo quan hệ giữa góc và cạnh đối diện).

  @hoangminh

  0
  2021-10-09T00:54:04+00:00

  Tham khảo

   Có `ΔABC ,AB<AC`

  `⇒\hat{ABC}>\hat{ACB}`(quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong `1Δ)`

  Mà `M` là trung điểm `BC`

  `⇒\hat{AMB}<\hat{ACM}`(quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong `1Δ)`

  Hình:

  `\text{©CBT}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )