cho tam giác ABC có AB=AC. Tia phân giác của góc A cắt BC tại M. a) chứng minh M là trung điểm của BC. b) chứng minh AM là đường trung trực của BC.

Question

cho tam giác ABC có AB=AC. Tia phân giác của góc A cắt BC tại M. a) chứng minh M là trung điểm của BC. b) chứng minh AM là đường trung trực của BC.

in progress 0
Katherine 3 ngày 2021-12-06T14:45:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:47:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bn xem hình

  0
  2021-12-06T14:47:50+00:00

  a) Xét $ΔABM$ và $ΔACM$ có:

  $AB = AC \quad (gt)$

  $\widehat{BAM} = \widehat{CAM} = \dfrac{1}{2}\widehat{BAC}\quad (gt)$

  $AM:$ cạnh chung

  Do đó $ΔABM = ΔACM\, (c.g.c)$

  $\to MB = MC$ (hai cạnh tương ứng)

  $\to M$ là trung điểm $BC$

  b) Ta có:

  $AB = AC\quad (gt)$

  $MB = MC$ (câu a)

  $\to AM$ là đường trung trực của $BC$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )