Cho tam giác ABC có AB>AC. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho góc ACD= góc ABC. Chứng minh rằng: AC^2=AD.AB.

Question

Cho tam giác ABC có AB>AC. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho góc ACD= góc ABC. Chứng minh rằng: AC^2=AD.AB.

in progress 0
Jade 3 tuần 2021-11-25T00:24:35+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:26:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   xét tam giác ABC và tam giác ACD có

                    góc CAB chung

                     góc ACD=góc DBC

  Do đó tam giác ABC đồng dạng với tam giác ACD (g.g)

  =>AC/AB=AD/AC

  <=>AC^2=AC.AB

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )