Cho tam giác ABC có AB bằng 13,5 cm, AC bằng 2/3 AB, BD = 1/3 BC, AE bằng 1/2 AC. a, tính diện tích dec b, So sánh diện tích dec với abc

Question

Cho tam giác ABC có AB bằng 13,5 cm, AC bằng 2/3 AB, BD = 1/3 BC, AE bằng 1/2 AC.
a, tính diện tích dec
b, So sánh diện tích dec với abc

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-17T12:35:36+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T12:36:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   AC là: 13,5:3.2= 9(cm)

  BD là: 9:3.1= 3(cm)

  AE là : 9:2.1= 4,5(cm)

  a) Do E là trung điểm của của AC  

  => DEC=AEC

  AEC là: 4,5 . 3= 13,5(cm2)                      /1/

  b) Do 1 nên => DEC<ABC

  0
  2021-09-17T12:37:22+00:00

  $\text{⇒AC là: 13,5÷3×2= 9cm}$

  mà BD=$\dfrac{1}{3}$ AC

  ⇒BD: 9×$\dfrac{1}{3}$ = 3cm

  ⇒AE : 9×$\frac{1}{2}$ = 4,5cm

  $\text{Vì E là trung điểm của AC}$

  $⇒ ΔDEC=ΔAEC$

  $ΔAEC: 4,5×3= 13,5 cm²$

  $\text{Vì ΔAEC=ΔDEC}$

  $\text{mà ΔABC=13,5 cm}$

  $⇒ΔDEC=ΔABC$

  $\text{Chúc bạn học tốt điểm A+}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )