Cho tam giác abc có ac=8, góc A = 60 và diện tích tam giác= 20. khi đó độ dài đường cao AH của tam giác abc bằng… a) Ah= 5 b) AH= 5,2 c) AH=5,6 d) A

Question

Cho tam giác abc có ac=8, góc A = 60 và diện tích tam giác= 20. khi đó độ dài đường cao AH của tam giác abc bằng…
a) Ah= 5
b) AH= 5,2
c) AH=5,6
d) AH= 5,9

in progress 0
Reese 2 tuần 2021-09-08T13:58:13+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:59:39+00:00

  Đáp án: $C$

   

  Giải thích các bước giải:

  $S=20$

  $AC=b=8$

  $A=60^o$

  Ta có: $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$

  $\to c=\dfrac{20}{\dfrac{1}{2}.8\sin60^o}=\dfrac{10}{\sqrt3}$

  $\to a=\sqrt{b^2+c^2-2bc\cos A}\approx 7,152$

  Ta có: $S=\dfrac{1}{2}a.h_a$

  $\to AH=h_a\approx 5,6$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )