cho tam giác ABC có AD là phân giác biết AB/AC =1/3 và CD = 15 . Tính BD

Question

cho tam giác ABC có AD là phân giác biết AB/AC =1/3 và CD = 15 . Tính BD

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-09-22T14:36:07+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-22T14:37:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-22T14:37:49+00:00

  \(AD\) là đường phân giác \(\widehat{A}\)

  \(→\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{BD}{CD}\)

  \(→\dfrac{1}{3}=\dfrac{BD}{15}\)

  \(→\dfrac{15}{3}=BD\) hay \(5=BD\) (cm)

  Vậy BD=5cm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )