Cho tam giác ABC có (B=90 độ ),trung tuyến AM.Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA.Nối C với E.a)Chứng minh tam giác ABM=ECM và tính góc E

Question

Cho tam giác ABC có (B=90 độ ),trung tuyến AM.Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA.Nối C với E.a)Chứng minh tam giác ABM=ECM và tính góc ECM b)Chứng minh:AC>CE c)MAB>MAC

in progress 0
Adalyn 4 tuần 2021-08-13T13:38:51+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:40:17+00:00

  a) Xét ΔABMvà ΔECMta có:

        ME = MA (gt)

      AMB^=EMC^(2 góc đối đỉnh)

      BM = CM (AM là trung tuyến)

  ⇒ΔABM=ΔECM(c.g.c)

  Vậy…

  b) Theo câu a, ΔABM=ΔECM(c.g.c)

  ⇒ABM^=ECN^(2 góc tương ứng), mà ABM^=90o

  ⇒ABM^=90o⇒ECM^=90o

  ⇒EC⊥BC

  c) Theo câu a, ΔABM=ΔECM(c.g.c)

  ⇒CE=AB(2 cạnh tương ứng)

  Vì AB < AC(Trong tam giác cạnh huyền luôn là cạnh lớn nhất); Mà CE = AB

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )