Cho tam giác ABC có BC=25cm.Trên cạnh BC lấy E sao cho BE=8cm.Tính diện tích của tam giác ACE biết diện tích tam giác ABE là 36 cm

Question

Cho tam giác ABC có BC=25cm.Trên cạnh BC lấy E sao cho BE=8cm.Tính diện tích của tam giác ACE biết diện tích tam giác ABE là 36 cm

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-07-19T09:19:40+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:20:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tỉ số cạnh BE và cạnh EC là:

       8 : (25 – 8) =

   

  Vì hai hình tam giácABE và ACE chung chiều cao, mà đáy BE bằng

  đát EC nên diện tích tam giác ABE bằng

  tam giác ACE 

  Diện tích tam giác ACE là:

        36 :

  = 76,5 (

  )

                  Đáp số: 76,5

   

   

  0
  2021-07-19T09:21:21+00:00

  Tỉ số cạnh BE và cạnh EC là:

       8 : (25 – 8) = $\frac{8}{17}$ 

  Vì hai hình tam giácABE và ACE chung chiều cao, mà đáy BE bằng $\frac{8}{17}$ đát EC nên diện tích tam giác ABE bằng $\frac{8}{17}$ tam giác ACE 

  Diện tích tam giác ACE là:

        36 : $\frac{8}{17}$ = 76,5 ($cm^{2}$)

                  Đáp số: 76,5 $cm^{2}$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )