Cho tam giác ABC có BD là đường phân giác,AB=8cm,BC=12cm,AC=6cm. Tính DA,DC Đọc kĩ nha mn

Question

Cho tam giác ABC có BD là đường phân giác,AB=8cm,BC=12cm,AC=6cm. Tính DA,DC
Đọc kĩ nha mn

in progress 0
Reese 1 tuần 2021-12-01T00:05:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T00:06:25+00:00

  Đáp án

   Chúc bạn học tốt

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-01T00:06:51+00:00

  Vì BD là phân giác của góc B 

  ⇒$\frac{BA}{BC}$ = $\frac{DA}{DC}$ (t/c đường phân giác trong Δ)

  ⇒$\frac{DC}{BC}$ = $\frac{DA}{BA}$ =$\frac{DC+DA}{BC+BA}$ = $\frac{6}{8+12}$ = $\frac{3}{10}$ 

  ⇔$\frac{DC}{BC}$ = $\frac{3}{10}$ 

  ⇔$\frac{DC}{12}$ = $\frac{3}{10}$ 

  ⇒1O.DC=3.12

  ⇔10.DC=36

  ⇔DC=$\frac{18}{5}$ cm

  ⇒ DA=AC-DC

  ⇔ DA=6-$\frac{18}{5}$

  ⇔DA=$\frac{12}{5}$ cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )