cho tam giác ABC có D,E,F lần lượt là trung điểm của AB,AC và BC. A)Tìm các cặp song song trong hình b)Tính BC biết DE=10cm

Question

cho tam giác ABC có D,E,F lần lượt là trung điểm của AB,AC và BC.
A)Tìm các cặp song song trong hình
b)Tính BC biết DE=10cm

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-09-28T15:31:52+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:32:59+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) Các cặp song song là: DE và BC

  b) Tam giác ABC có D và E lần lượt là trung điểm của AB và AC => DE là đường trung binhf tam giác ABC => DE=1/2BC <=> 2DE=BC

  Mà DE=10 cm => BC=2.10=20 cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )