Cho tam giác ABC có D, E lần lượt là trung điểm của AC và BC. Chứng mình rằng: vectơ AC + 2 lần vectơ DE = vecto BC + 2 lần vecto AB

Question

Cho tam giác ABC có D, E lần lượt là trung điểm của AC và BC. Chứng mình rằng:
vectơ AC + 2 lần vectơ DE = vecto BC + 2 lần vecto AB

in progress 0
Amaya 6 ngày 2021-12-03T21:58:15+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:59:28+00:00

  Đáp án: $\vec{AC}+2\vec{DE}=\vec{BC}+2\vec{AB}$

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có :

  $\vec{AC}+2\vec{DE}=2\vec{AD}+2\vec{DE}=2\vec{AE}$

  $\vec{BC}+2\vec{AB}=2\vec{BE}+2\vec{AB}=2\vec{AE}$

  Vậy $\vec{AC}+2\vec{DE}=\vec{BC}+2\vec{AB}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )