Cho tam giác ABC có diện tích 48cmvuông. Canh AB= 16cm; AC= 10cm. Kéo dài AC đến N và AB đến M sao cho BM= CN= 4cm. Nối C với N, nối N với M. a, Tính

Question

Cho tam giác ABC có diện tích 48cmvuông. Canh AB= 16cm; AC= 10cm. Kéo dài AC đến N và AB đến M sao cho BM= CN= 4cm. Nối C với N, nối N với M.
a, Tính diện tích tam giác CBM.
b,Tính diện tích tam giác CMN.

in progress 0
Melanie 2 tháng 2021-07-21T01:36:33+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:38:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích: S

  *Ta có: S∆ABC= 2 x CH x AB = 48cm2 

  => 2 x CH x 16 =  48

  => CH = 6 (cm)

  *S∆CAM= 2 x CH x AM = 2 x 6 x (16+4) = 60 (  )

  S∆CBM=S∆CAM – S∆ABC = 60-48 = 12 ( )

  * Kẻ đường cao MI

  Ta có :S∆CAM=2 x MI x AC = 60 (  )

  => 2 x MI x 10 = 60 

  => MI = 12 (cm)

  S∆ANM=12 x MI x AN = 2 x 12 x (10+4) = 84 (  )

  S∆CMN= S∆ANM – S∆CAM = 84 – 60 = 24 (  )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )