cho tam giác abc có diện tích bằng 120.9 cm2 m là trung điểm của ab N là điểm nằm trên ac sao cho Ac =2x AC a tính diện tích tam giác amn b Cắt tại I

Question

cho tam giác abc có diện tích bằng 120.9 cm2 m là trung điểm của ab N là điểm nằm trên ac sao cho Ac =2x AC
a tính diện tích tam giác amn
b Cắt tại I so sanh CBvà CI

in progress 0
Ruby 11 phút 2021-09-12T23:01:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:02:25+00:00

  BẠN VẼ HÌNH MỚI HIỂU

  VÌ AC x 2 = AN nên AC = 1/2 AN = 1/3 AC , nối B với N ta có : VÌ AN = 1/3 AC nên S BNC = 1/3 S ABC

  S BNC là 120,9 : 3 = 40,3 cm2

  S BNA là : 120,9 – 40,3 = 80,6 cm2

   a , S AMN là : 80,6 : 2 = 40,3 cm2

  MÌNH KO BIẾT LÀM CÂU B MONG BẠN THÔNG CẢM

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )