Cho tam giác ABC có diện tích bằng 240cm2.Trên hai cạnh AB,AC lần luột lấy hai điểm M,N sao cho : AB = 3xAM,AC= 3xAN.Gọi E là giao điểm của CM và BN T

Question

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 240cm2.Trên hai cạnh AB,AC lần luột lấy hai điểm
M,N sao cho : AB = 3xAM,AC= 3xAN.Gọi E là giao điểm của CM và BN
Tính a/diện tích AMC
b/diện tích BCNM
c/ Tỉ số EM /EC

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-10-15T12:54:45+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T12:56:05+00:00

  Ta có:

  *S tam giác AMN = 1/3 S tam giác ANB (Chung chiều cao hạ từ N;đáy AM=1/3 AB)

  *S tam giác ANB =1/3 tam giác ABC(Chung chiều cao hạ từ B;đáy AN=1/3 AC)

   S tam giác AMN = 1/3 nhân 1/3 S tam giác ABC

                              =1/9 S tam giác ABC

  S tứ giác BCNM=1 trừ 1/9 S tam giác ABC

                           =8/9 S tam giác ABC

                           =240 nhân 8/9

                           =640/3 cm2

   

  0
  2021-10-15T12:56:40+00:00

  Ta có:

  *S tam giác AMN = 1/3 S tam giác ANB (Chung chiều cao hạ từ N;đáy AM=1/3 AB)

  *S tam giác ANB =1/3 tam giác ABC(Chung chiều cao hạ từ B;đáy AN=1/3 AC)

   S tam giác AMN = 1/3 nhân 1/3 S tam giác ABC

                              =1/9 S tam giác ABC

  S tứ giác BCNM=1 trừ 1/9 S tam giác ABC

                           =8/9 S tam giác ABC

                           =240 nhân 8/9

                           =640/3 cm2

  Công mình làm nãy giờ đấy,nhớ cho mình 5*+cảm ơn nha.Nếu được nữa thì cho mình câu trả lời hay nhất luôn nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )