Cho tam giác ABC có đường cai AH và trung tuyến AM.Biết AH=12cm,HB=9cm,HC=16cm,giá trị của tan HAM là?(là 2 chữ số thập phân)

Question

Cho tam giác ABC có đường cai AH và trung tuyến AM.Biết AH=12cm,HB=9cm,HC=16cm,giá trị của tan HAM là?(là 2 chữ số thập phân)

in progress 0
Liliana 2 tháng 2021-08-20T05:18:55+00:00 1 Answers 88 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:20:15+00:00

  Đáp án:28cm

   

  Giải thích các bước giải:

   tính AB theo pytago=15cm, AC =20CM

  AM=BM=MC đg trung tuyến ứng vs cạnh h =nửa c/huyền=BC/2=12,5 cm

  HM=BM-BH=12,5-9=3,5 cm

  xét tg HAMvuông tại H có AM=12,5 CM

  Gía trị tg HAM=28 cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )