Cho tam giác ABC có góc A = 15 độ, góc B = 45 độ. Trên tia đối CB lấy D sao cho CD = 2.CB. Kẻ DE vuông góc AC. a) Chứng minh EB = ED. b) Tính góc ADB

Question

Cho tam giác ABC có góc A = 15 độ, góc B = 45 độ. Trên tia đối CB lấy D sao cho CD = 2.CB. Kẻ DE vuông góc AC. a) Chứng minh EB = ED. b) Tính góc ADB
giúp mik với nha ahihi
thanks mấy bạn nhiều

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-07-19T09:47:50+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:48:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Góc CBE= góc CBA-góc EBA

  Mà góc EBA= góc CAB=15⁰

  => Góc CBA=30⁰

  Góc CDE=180⁰-90⁰-(180⁰-120⁰)=30⁰

  Tam giác DEB có góc D= góc B

  => tam giác DEB cân tại E

  => ED=EB

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )