Cho tam giác ABC có góc A=90 độ, AB=AC,phân giác BE,E thuộc AC. Lấy H thuộc cạnh BC sao cho BH=BA a)Chứng minh EH vuông góc BC b)Chứng minh BE là đườn

Question

Cho tam giác ABC có góc A=90 độ, AB=AC,phân giác BE,E thuộc AC. Lấy H thuộc cạnh BC sao cho BH=BA
a)Chứng minh EH vuông góc BC
b)Chứng minh BE là đường trung trực của AH
c)Đường thẳng EH cắt đường thẳng AB ở K. Chứng minh EK=EC
d)Chứng minh AH//KC
e)Gọi M là trung điểm của KC.Chứng minh ba điểm B,E,M thẳng hàng

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-12T04:45:50+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T04:47:09+00:00

  a)Xét tam giác BEA và tam giác BEH có:

  BE:cạnh chung

  BA=BH(gt)

  ^ABE=^HBE(gt)

  =>tam giác BEA = tam giác BEH(cgc)

  =>^A=^BHE(=90 độ)

  =>EH vuông góc BC.

  b)gọi giao điểm của AH và BE là Q

  Xét tam giác ABQ và tam giác HBQ  có

  AB=BH(gt)

  ^ABQ=^HBQ(gt)

  BQ:cạnh chung

  Do đó : tam giác ABQ = tam giác HBQ(c-g-c)

  =>^AQB=^HQB(2 góc tương ứng) và AQ=HQ(1)

  mà ^AQB+^HQB=180

  =>^AQB=^HQB=90(2)

  Từ (1) và (2)=>AQ là đường trung trực của AH.

   Hay BE là đường trung trực của AH.

  c)Xét tam giác EAK và tam giác ECH có

  EA=EH(tam giác BEA = tam giác BEH)

  ^AEK=^CEH(2 góc đối đỉnh)

  ^EAK=^EHC(=90 độ)

  Do đó :tam giác EAK = tam giác EHC(gcg)

  =>EK=EC

  hehe mình chỉ biết lm đén phần c thôi!!

   

  0
  2021-10-12T04:47:23+00:00

  a) Xét ΔABE và ΔHBE

     BA=BH (GT)

     $\widehat{ABE}$=$\widehat{HBE}$ (GT)

     BE chung

    ⇒ΔABE=ΔHBE (c-g-c) $^{(3)}$

    ⇒$\widehat{BAE}$=$\widehat{BHE}$=$90^o$ (tương ứng)

    ⇒EH⊥BC

  b) Gọi giao điểm của BE và AH là D

       Xét ΔBDA và ΔBDH

     AB=BH (GT)

     $\widehat{ABD}$=$\widehat{HBD} (GT)

     BD chung

    ⇒ΔBDA=ΔBDH (c-g-c)

    ⇒DA=DH (tương ứng) $^{(1)}$

       $\widehat{BDA}=\widehat{BDH}$ (tương ứng)

       mà $\widehat{BDA}$+$\widehat{BDH}$=$180^o$

    ⇒$\widehat{BDA}=\widehat{BDH}$=$90^o$ $^{(2)}$

  Từ (1) và (2) BE là đường trung trực của AH

  c) Xét ΔAEK và ΔHEC

     (3) ⇒EA=EH (tương ứng)

      $\widehat{AEK}$=$\widehat{HEC}$ (đối đỉnh)

      $\widehat{EAK}$=$\widehat{EHC}$=$90^o$

     ⇒ΔAEK=ΔHEC(g-c-g)

      ⇒EK=EC

  Câu d) và e) mình xin thôi nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )