Cho tam giác ABC, có góc A= 90 độ. tia phân giác BE của góc ABC(E thuộc AC). trên BC lấy M sao cho BM=BA a. chứng minh tam giác BEA=tam giác BEM b. ch

Question

Cho tam giác ABC, có góc A= 90 độ. tia phân giác BE của góc ABC(E thuộc AC). trên BC lấy M sao cho BM=BA
a. chứng minh tam giác BEA=tam giác BEM
b. chứng minh EM vuông góc với BC
c. so sánh góc ABC và góc MEC
Giúp e với, e đang cần gấp

in progress 0
Elliana 1 tháng 2021-08-07T19:39:20+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:40:42+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Xét $\Delta BEA, \Delta BEM$

  $\begin{cases}chung \quad BE\\\widehat{EBA}=\widehat{EBM}\text{(BE là phân giác $\widehat{ABC}$)}\\ BA=BM\end{cases}$

  $\rightarrow \Delta BEA=\Delta BEM(c.g.c)$

  $\rightarrow đcpm$

  b.Ta có $\Delta BEA=\Delta BEM$

  $\rightarrow \widehat{BAE}=\widehat{BME}$

  $\rightarrow \widehat{BME}=90^o$

  $\rightarrow BM\perp ME$

  $\rightarrow EM\perp BC$

  c.Ta có:

  $\widehat{ABC}+\widehat{BCA}=90^o$

  $\widehat{MEC}+\widehat{BCA}=90^o$

  $\rightarrow \widehat{ABC}+\widehat{BCA}=\widehat{MEC}+\widehat{BCA}$

  $\rightarrow \widehat{ABC}=\widehat{MEC}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )