Cho tam giác ABC có góc A = 900. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của góc B cắt AC tại M. a/ Chứng minh ΔABM = ΔEBM. b/ So sánh

Question

Cho tam giác ABC có góc A = 900. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của góc B cắt AC tại M.
a/ Chứng minh ΔABM = ΔEBM.
b/ So sánh AM và EM.
c/ Tính số đo góc BEM.

in progress 0
Kaylee 7 ngày 2021-12-04T17:50:21+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:51:50+00:00

  Đáp án:

  $\text{a) Xét ΔABM và ΔEBM có:}$

  $\text{BM cạnh chung}$

  `hat{ABM}=hat{CBM}` `(GT)`

  $\text{AB=EB(GT)}$

  `=>ΔABM=ΔEBM (c-g-c)`

  $\text{b) ΔABM=ΔEBM (câu a)}$

  `=>AN=EM` $\text{( tương ứng)}$

  $\text{c) ΔABM=ΔEBM (câu a)}$

  `=>hat{BAC}=hat{BEM}`

  Mà `hat{BAC}=90^o`

  `=> hat{BEM}=90^o`

   

  0
  2021-12-04T17:51:58+00:00

  a/ Xét `ΔABM` và `ΔEBM` có

  `BM` : chung

  `hat{ABM}=hat{CBM}` (GT)

  `AB=EB` (GT)

  `=>ΔABM=ΔEBM` (c.g.c)

  b/ Có `ΔABM=ΔEBM` 

  `=>AN=EM` ( 2 cạnh t/ứ)

  c/ Có `ΔABM=ΔEBM`

  `=>hat{BAC}=hat{BEM}`

  Mà `hat{BAC}=90^o`

  `=>hat{BEM}=90^o`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )