Cho tam giác ABC có góc B=120 độ , tia phân giác BD . Kẻ DM vuông góc AB , DN vuông góc BC . CM : a, Tam giác MDB = Tam giác NDB b, Tam giác MND đều

Question

Cho tam giác ABC có góc B=120 độ , tia phân giác BD . Kẻ DM vuông góc AB , DN vuông góc BC . CM :
a, Tam giác MDB = Tam giác NDB
b, Tam giác MND đều
c, Giả sử BD=4cm . Tính độ dài DM

in progress 0
Ariana 1 tháng 2021-08-05T16:01:43+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:03:13+00:00

  a) XÉT ΔMDB VÀ ΔNDB CÓ : 

  DB CHUNG

  ∠M=∠N=90o

  ∠DBM=∠DBN ( GT )

  ⇒ ΔMDB = ΔNDB (CH-GN)

  b) TA CÓ : ΔMDB = ΔNDB (CMT)

  ⇒MD=ND ( 2 CẠNH TƯƠNG ỨNG )             (1)

  XÉT ΔMDB CÓ : ∠M=90o

  ⇒∠MBD+∠BDM=90o

  ⇒∠BDM=90o-∠MBD

  ⇒∠BDM=90o-(120o : 2)

  ⇒∠BDM=90o-60o

  ⇒∠BDM=30o

  XÉT ΔNDB CÓ : ∠N=90o

  ⇒∠NBD+∠BDN=90o

  ⇒∠BDN=90o-∠NBD

  ⇒∠BDN=90o-(120o : 2)

  ⇒∠BDN=90o-60o

  ⇒∠BDN=30o

  TA CÓ : ∠MDN=∠BDN+∠BDM

              ⇒ ∠MDN=30o+30o

              ⇒∠MDN=60o                  (2)

  TỪ (1) VÀ (2) ⇒ ΔMND đều

  c) THIẾU ĐIỀU KIỆN

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )