Cho tam giác ABC có góc B=góc C=50° Đường phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại M. Số đo góc BAM bằng bao nhiêu?

Question

Cho tam giác ABC có góc B=góc C=50°
Đường phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại M. Số đo góc BAM bằng bao nhiêu?

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-10-14T07:25:10+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:26:15+00:00

  Xét t giác ABC có góc BAC+ góc ABC+ góc ACB= 180 độ

  => góc BAC= 180°– góc ABC- góc AC= 180°-50°-50°= 80°

  Có AM là tia phân giác góc BAC=> góc BAM= góc MAC= 1/2. góc BAC= 1/2. 80°= 40°

   

  0
  2021-10-14T07:26:33+00:00

  Do ^B=^C=>Tam giác BAC là tam giác cân

  Vì ^A+^B+C=180 độ=>^A=180 độ-(^B+^C)=180 độ-(50 độ+50 độ)=80 độ

  AM là tia phân giác ^BAC=>^BAM=^MAC=^BAC/2=80/2=40 độ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )