Cho tam giác ABC ,có góc B = góc C, kẻ AH vuông góc với BC (H€BC). Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD =

Question

Cho tam giác ABC ,có góc B = góc C, kẻ AH vuông góc với BC (H€BC). Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Chứng minh:
a. AB = AC
b. tam giác ABD = tam giác ACE.
c. tam giác ACD = tam giác ABE.
d. AH là tia phân giác của góc DAE.
e. Kẻ BK vuông góc với AD, CI vuông góc với AE. Chứng minh 3 đường thẳng AH, BK, CI cùng đi qua 1 điểm.

in progress 0
Maria 3 ngày 2021-12-06T17:39:52+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:41:14+00:00

  Đáp án:

  a) Xét ΔABH và ΔACH có:

  + góc AHB = góc AHC = 90 độ

  + AH chung

  + góc ABH = góc ACH

  => ΔABH = ΔACH (cgv-gn)

  => AB = AC

  b)

  Do góc ABC =góc ACB

  => góc ABD =góc ACE (kề bù với 2 góc bằng nhau)

  Xét ΔABD và ΔACE có:

  + AB = AC

  + góc ABD = góc ACE

  + BD = CE (gt)

  =>ΔABD = ΔACE (c-g-c)

  c) DO BD = CE nên BD+BC = CE+BC

  => CD = BE

  Xét ΔACD và ΔABE có:

  + AC = AB

  + góc ACD = góc ABE

  + CD= BE

  =>Δ ACD = ΔABE (c-g-c)

  d) Do ΔABH = ΔACH nên góc BAH = góc CAH

  Lại có ΔABD = ΔACE

  => góc BAD = góc CAE

  => góc BAH + góc BAD = góc CAH + góc cAE

  => góc DAH = góc EAH

  => AH là phân giác của góc DAE

  e)

  Gọi BK cắt CI tại O

  Ta cm được ΔABK = ΔACI (ch-gn)

  => AK = AI

  => ΔAKO = ΔAIO (ch-cgv)

  => góc KAO = góc IAO

  => AO là phân giác của góc KAI

  hay AO là phân giác của góc DAE

  => AO trùng với AH

  hay AH đi qua O

  => 3 đường thẳng AH, BK, CI đồng quy tại 1 điểm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )