Cho tam giác ABC có góc C=1/3 góc B;góc B=góc A/2.Tính góc A

Question

Cho tam giác ABC có góc C=1/3 góc B;góc B=góc A/2.Tính góc A

in progress 0
Ayla 2 giờ 2021-09-08T04:45:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T04:47:07+00:00

  $\text{ Ta có: }$

  $\text{góc C=1/3 góc B; }$

  .

  $\text{Ta cũng có: }$

  $\text{góc B=góc A/2 }$

  $\text{=> góc A = 2 góc B }$

  .

  $\text{Xét tam giác ABC ta có: }$

  $\text{góc A + góc B + góc C = 180 độ }$

  $\text{<=> 2 góc B + góc B + 1/3 góc B = 180 độ }$

  $\text{<=> 10/3 góc B = 180 độ }$

  $\text{=> góc B = 54 độ }$

  $\text{=> góc A = 2.54 = 108 độ }$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )