CHO tam giác ABC CÓ góc C=35 độ AB=10,AC=20 . D LÀ ĐIểM THUộC AC SAO CHO AD=5CM. TÍNH góc ABD KếT QUả LÀ ?

Question

CHO tam giác ABC CÓ góc C=35 độ AB=10,AC=20 . D LÀ ĐIểM THUộC AC SAO CHO AD=5CM. TÍNH góc ABD
KếT QUả LÀ ?

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-10-04T06:06:46+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:08:12+00:00

  Xét ∆ABD và ∆ACB có:

  Góc A chung

  AB/AC=AD/AB (=1/2)

  =>∆ABD~∆ACB(c-g-c)

  =>^ABD=^ACB=35º

  0
  2021-10-04T06:08:19+00:00

  Đáp án:

  Xét ∆ABD và ∆ACB có:

  ^A chung

  AB/AC=AD/AB (=1/2)

  =>∆ABD~∆ACB(c-g-c)

  =>^ABD=^ACB=35º

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )