cho tam giác ABC có góc C=90°, AB=13cm,AC=5cm,tính cạnh BC

Question

cho tam giác ABC có góc C=90°, AB=13cm,AC=5cm,tính cạnh BC

in progress 0
Alice 7 phút 2021-09-09T14:17:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:18:23+00:00

  áp dụng định lí py-ta-go vào ΔABC có góc C=$90^{0}$  

       AB²=AC²+BC²

  => BC²=AB²-AC²=13²-5²=169-25=144

  => BC=12 (cm)

  0
  2021-09-09T14:18:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Xét `ΔABC` có :

  `\hat{C} = 90^o`

  ⇒ `ΔABC` vuông tại `C`

  Xét `ΔABC` vuông tại `C` có

  `AB^2 = AC^2 +BC^2` (định lí py-ta-go)

  ⇒ `BC^2 = AB^2 – AC^2`

  Hay : `BC^2 = 13^2 – 5^2`

            `BC^2 = 169 -25`

           `BC^2 = 144`

            `BC = \sqrt{144}`

            `BC = 12`

  Vậy `BC = 12 cm`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )