Cho tam giác ABC có hai góc B và C đều là góc nhọn. Gọi H là hình chiếu của A trên BC, biết HB = 5 cm, HC = 9 cm. Khẳng định nào sau đây là sai? A.

Question

Cho tam giác ABC có hai góc B và C đều là góc nhọn. Gọi H là hình chiếu của A trên BC, biết HB = 5 cm, HC = 9 cm. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. abac D.ah

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-07-25T21:29:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:31:01+00:00

  Đáp án:

  Xét câu `A. AB < AC`

  Ta có : `BH = 5cm, CH = 9cm`

  `-> BH < CH` (Vì `5cm < 9cm`)

  Xét `ΔABC` có :

  `AH` là đường vuông góc

  `BH < CH`

  ÁP dụng quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu có :

  `AB < AC`

  `-> A` đúng

  $\\$

  $\\$

  Xét `B. AH < AB`

  Xét `ΔAHB` vuông tại `H` có :

  `AB` là cạnh lớn nhất

  `-> AB > AH`

  `-> B` đúng

  $\\$

  $\\$

  Xét `C. AB > AC`

  `-> C` sai

  `AB < AC` (xem cách chứng minh ở câu `a,`)

  $\\$

  $\\$

  Xét `D. AH < AC`

  Xét `ΔAHC` vuông tại `H` có :

  `AC` là cạnh lớn nhất

  `-> AC > AH`

  `-> D` đúng

  $\\$

  Vậy đáp án sai là `C`. `->` Chọn `C`

   

  0
  2021-07-25T21:31:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Trong Δ ABC có : HB < HC (5cm < 9 cm) => AB < AC (quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)

  => C là câu sai vì AB < AC nhưng AC > AB vì có đường chiếu HC > hình chiếu HB (9cm > 5cm) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )