cho tam giác ABC có M là trung điểm AB,N là trung điểm AC.CMR MN//BC,MN=1/2 BC

Question

cho tam giác ABC có M là trung điểm AB,N là trung điểm AC.CMR MN//BC,MN=1/2 BC

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-10-27T20:22:45+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:24:10+00:00

  Đáp án:

   Ta có: AM=MB

            AN=NC

  ⇒ MN là đường trung bình của ΔABC

  ⇒ MN//BC ; MN=1/2BC

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-27T20:24:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta có M,N là trung điểm của AB,AC nên MN là đường trung bình của tam giác ABC 

  theo định nghĩa ĐTB thì MN //BC và MN=1/2BC

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )