cho tam giác ABC . Có M,N,P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA A, tứ giác MNAP LÀ hình gì B/ nếu tam giác ABC có góc A =90 thì tứ giác AMNP LÀ hìn

Question

cho tam giác ABC . Có M,N,P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA
A, tứ giác MNAP LÀ hình gì
B/ nếu tam giác ABC có góc A =90 thì tứ giác AMNP LÀ hình gì
C/ nếu tam giác ABC cân tại A có nhận xét gì về các cạnh của tứ giác AMNP
( CÁC BẠN GIẢI CHI TIẾT VÀ VẼ HÌNH GIÚP MINK NHA) THANKS

in progress 0
Alaia 1 tháng 2021-09-11T00:04:07+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T00:05:21+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: vì M là tđ AB N là tđ BC ⇒MN //AC cmtt ⇒MNAP là hbh

  b, ⇒MNAP là hbh có 1 góc vuông ⇒MNAP là hcn

  c, ⇒AB=AC ⇒AM=AP ⇒MNAP là hình thoi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )