cho tam giác ABC có toạ độ A(-1;1) ; B(1;3) ;C(1;-1) a)tìm toạ độ vecto AB , vectoAC,vectoBC b)tính độ dài AB,AC,BC.vậy tam giác ABC là tam giác gì c)

Question

cho tam giác ABC có toạ độ A(-1;1) ; B(1;3) ;C(1;-1)
a)tìm toạ độ vecto AB , vectoAC,vectoBC
b)tính độ dài AB,AC,BC.vậy tam giác ABC là tam giác gì
c) tính chu vi và diện tích tam giác ABC
d) tìm toạ độ trung điểm I của AB và trọng tâm G của tam giác ABC
e)xét toạ độ điểm D sao cho A,B,D thằng hàng
làm hộ mình phần e với mn ????????

in progress 0
Ruby 5 ngày 2021-12-04T16:26:17+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:27:40+00:00

  Đáp án:

  a/ vecto AB =( 2;2)

  vecto AC =( 2;-2)

  vecto BC = ( 0;-4)

  b/ AB = 2√2 

  AC= 2√2 

  BC = 4

  Vi AB=AC nen ΔABC la Δcan 

  d/ *I la trung diem cua AB ⇔ xI=xA+xB /2 = 0

                                            ⇔ yI =yA+yB /2= 2  

  ⇒ Vay I (0;2)

  * G la trong tam cua tam giac ABC ⇔xG=xA+xB+xC/3= -1

                                                          ⇔yG = yA+yB+YC/3=1 

  ⇒Vay G ( -1;1) 

  e/ D∈ox ⇒D(a;0) 

  vectoAB =(-2;2)

  vecto AD =( a+2;2)

  De A,B, D thang hang thi vecto AB va AD cung phuong 

  ⇒a+2 /-2=1 

  ⇒a-1=1 ⇒a=2 

  Vay D( 2;0)

      

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )