Cho tam giác ABC đều cạnh a. M là trung điểm BC. Tính độ dài vectoMA+vectoMB+vectoMC

Question

Cho tam giác ABC đều cạnh a. M là trung điểm BC. Tính độ dài vectoMA+vectoMB+vectoMC

in progress 0
Ivy 1 tháng 2021-08-06T21:29:14+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:30:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải

     →     →    →         →

   | MA+MB+MC |=| MA |=MA

  (M là trung điểm của BC nên MB + MC =0)

  ∆ABC đều=>MA vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao

  ∆AMB vuông tại M có cạnh góc vuông MB=a/2;cạnh huyền AB=a

  =>MA²+MB²=AB²

  =>MA= √AB²-MB²=√a²-(a/2)²=√a²-a²/4=√3a²/4=a²√3/2

            →     →       →

  Vậy |MA +MB + MC |=a²√3/2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )