cho tam giác ABC đều và M là 1 điểm thuộc miền trong của tam giác . qua M kẻ đường thẳng song song với BC ở F.hãy chứng minh a,Các tứ giác BDME,CFME,A

Question

cho tam giác ABC đều và M là 1 điểm thuộc miền trong của tam giác . qua M kẻ đường thẳng song song với BC ở F.hãy chứng minh
a,Các tứ giác BDME,CFME,ADMF là hình thang cân
b,góc DME=góc DMF= góc EMF

in progress 0
Gianna 2 năm 2021-09-02T09:01:02+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:02:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Ta có MD//BC => BDME là hình thang.

  ME//AC => Góc MEB = góc ACB (đồng vị)

  Góc ACB=góc ABC=60 độ (tam giác ABC đều)

  => Góc MEB=góc DBE

  => Tứ giác BDME là hình thang cân.

  Tương tự ta chứng minh được CFME, ADMF là hình thang cân.

  b) Trong hình thang cân BDME  có góc BMF=60 độ.

  Góc DME + Góc BEM =180 độ.

  =>Góc DME = 180 độ – DEM

  => Góc DME = 180 độ – 60 độ =120 độ.

  Tương tự ta có DMF = 120 độ, EMF=120 độ.

  Do đó Góc DME = Góc DMF = Góc EMF (=120 độ)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )