Cho tam giác ABC điều kẻ AH vuông góc với BC tại H . Trên tia đối của tia BC tại E dao cho BE = BC . Trên tia đối của tia CB =CD a)CM Tam giác AEB=AD

Question

Cho tam giác ABC điều kẻ AH vuông góc với BC tại H . Trên tia đối của tia BC tại E dao cho BE = BC . Trên tia đối của tia CB =CD
a)CM Tam giác AEB=ADC
b) Từ D kẻ DF vuông góc với AC tại F . Cmr tam giác CHF cân
c) Cmr AD// HE
d) Từ B kẻ BM vuông góc AE tại M từ C kẻ CN vuông góc AD tại N . Gọi I là giao điểm của BM và CN . CMr AI là phân giác của góc BBAC

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-15T18:20:32+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T18:21:35+00:00

  a) ΔABC đều nên góc A= góc B = góc C = 60 độ

  => góc ABE = góc ACD = 120 độ

  Xét ΔAEB và ΔADC có:

  + AE = AD = AB = AC
  + góc ABE = góc ACD (=120 độ)

  => ΔAEB = ΔADC (c-g-c)

  b) Xét ΔAHC và ΔDFC vuông tại H và F có:

  + AC = DC

  + góc ACH = góc DCF (đối đỉnh)

  => ΔAHC = ΔDFC

  => HC = FC
  =>ΔCHF cân tại C

  c) Ta có ΔCHF cân tại C và ΔCAD cân tại C

  Lại có góc HCF = góc ACD (đối đỉnh)

  => góc CHF = góc CAD = góc CFH = góc CDA

  => HF // AD

  d) ta cm được ΔAMI = ΔANI 

  => góc IAM = góc IAN

  => AI la phân giác của góc BAC

   

  0
  2021-09-15T18:22:31+00:00

  Ảnh nhoa bn <3 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )