Cho tam giác ABC. E là điểm trên BC sao cho BE= 3xEC. G là điểm trên AC sao cho aG=GC. EG cắt AB kéo dài tại D. Mình cắt bớt ý a) rồi nhé b, So sánh

Question

Cho tam giác ABC. E là điểm trên BC sao cho BE= 3xEC. G là điểm trên AC sao cho aG=GC. EG cắt AB kéo dài tại D.
Mình cắt bớt ý a) rồi nhé
b, So sánh S tam giác BDG và CDG
c, So sánh DG và GE
Với cả giải theo kiểu lớp 5 nhé. Chụp rõ giải thích phần so sánh rõ ràng nhé. Mai mình nộp gồi:<

in progress 0
Athena 5 tháng 2021-07-13T02:43:53+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T02:45:42+00:00

  b) (DTDBE) = 3(DT PEC): chung chiều cao từ D xuống BC

  (DTBGE) = 3 (DT GEC) chung chiều cao từ G xuống BC

  => BDE – BGE = DGB = 3 lần x (DEC -GEC) = 3 lần x DGC ( Ví dụ: 10 = 2 x 5 )

                                       { 5 = 1 x 5 }

                                   { 10 – 5= ( 2-1 ) x 5 }

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )