Cho tam giác ABC, gọi A’ là điểm đối xứng với B qua A, B’ là điểm đối xứng với C qua B, C’ là điểm đối xứng với A qua C. Chứng minh rằng với điểm O ba

Question

Cho tam giác ABC, gọi A’ là điểm đối xứng với B qua A, B’ là điểm đối xứng với C qua B, C’ là điểm đối xứng với A qua C. Chứng minh rằng với điểm O bat kì
VẼ GIÚP MÌNH CÁI HÌNH VỚI Ạ

in progress 0
Valerie 2 tuần 2021-07-12T10:27:25+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:28:26+00:00

  Đáp án:

  VT = OA + OB + OC

       = OA’ + A’A + OB’ + B’B + OC’ + C’C

       = OA’ + OB’ + OC’ + (A’A + B’B + C’C)

       = OA’ + OB’ + OC’ + (BA + CB + AC)

       = OA’ + OB’ + OC’ + (BA + AC + CB)

       = OA’ + OB’ + OC’ + 0

       = OA’ + OB’ + OC’ = VP

  tất cả là vecto nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )