cho tam giác abc gọi m là trung điểm của cạnh bc. trên tia đối của tia ma lấy điểm d sao cho MA=MD a,chứng minh tam giác amb – tam giác dmc b.chứng m

Question

cho tam giác abc gọi m là trung điểm của cạnh bc. trên tia đối của tia ma lấy điểm d sao cho MA=MD
a,chứng minh tam giác amb – tam giác dmc
b.chứng minh ab song song với cd
c,gọi i là trung điểm của ab vẽ điểm H sao cho i là trung điểm của ch chứng minh b là trung điểm của hd

in progress 0
Valentina 1 tuần 2021-11-30T01:33:01+00:00 1 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T01:34:46+00:00

  Đáp án:

  a) Xét ΔAMB và ΔDMC có:

  MA=MD(gt)

  AMB^=DMC^(đđ)

  MB=MC(gt)

  => ΔAMB=ΔDMC(c.g.c)

  b)Vì: ΔAMB=ΔDMC(cmt)

  => AB=DC ; ABC^=DCB^

  Xét ΔABC và ΔDCB có:

  BC: cạnh chung

  ABC^=DCB^(cmt)

  AB=DC(cmt)

  => ΔABC=ΔDCB(c.g.c)

  =>AC=BD

  ACB^=DBC^ . Mà hai góc này ở vị trí sole trong

  =>AC//BD

  Vì: ΔABC=ΔDCB(cmt)

  => 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )