Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Chứng minh rằng vecto AM + vecto BN + vecto CP = vecto O

Question

Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Chứng minh rằng vecto AM + vecto BN + vecto CP = vecto O

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-07-08T17:17:18+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:19:05+00:00

  $\vec{AM}+\vec{BN}+\vec{CP}=\vec{0}$

  $=\vec{AB}+\vec{BM}+\vec{BC}+\vec{CN}+\vec{CA}+\vec{AP}$

  $=(\vec{AB}+\vec{BC}+\vec{CA})+\dfrac{1}{2}(\vec{BC}+\vec{CA}+\vec{AB})$

  $=\vec{0}+\dfrac{1}{2}\vec{0}$

  $=\vec{0}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )